Love
Direksjonen
Æresmedlem

Oversikt    Åpnings siden    Oversikt
Vilhelm Krag
Repertoar
Baldevin

 
Æresmedlemmer i
Det Dramatiske Selskab
 
Det Dramatiske Selskab har 10 æresmedlemmer: 

    Fullmektig Hans Andreas Omdal utnevnt 6. november 1891

    Bankasserer  Govert Justnes - 1937

    Fru Dagny Gundersen

    Programsekretær Julius Hougen - 1975

    Tannlege Jørgen Skjeie - 1987

    Øystein Daatland - 1995

    Odd Leif Isaksen - 1999

    Inger Johanne Mæsel - 2007

    Petter Hangeland - 2013

    Øystein Carlsen - 2016

    Litt Curriculium Vitae her

Lover for SelskabetDireksjonenOversikt over repertoirÆresmedlem