Love
Direksjonen
Æresmedlem

Oversikt    Åpnings siden    Oversikt
Vilhelm Krag
Repertoar
Baldevin

 
Æresmedlemmer og
sentrale personer i
Det Dramatiske Selskab
 
Litt fakta om æresmedlemmer og noen sentrale personer i Selskabet: 
- Curriculium Vitae om man vil
FULLMEKTIG
HANS ANDREAS OMDAL
Født 1823
Grunnla i 1850 – årene en stor auksjonsforretning
Ca. 1875 tukthusforstander
Medlem av bystyret
Direktør i Sparebanken
Hadde en rekke kommunale verv
1860 kasserer i DDS
1871 – 1891 formann i DDS
6. nov. 1891 utnevnt til DDS’ første æresmedlem
Døde 1906
BANKKASSERER
GOVERT JUSTNES

Født 1857
Ivrig medlem av DDS
Skjenket teateret som ble åpnet i 1895, de to flotte granittsøylene ved hovedinngangen på hjørnet
Formann i DDS  1907 til 1939
Ble utnevnt til selskabets andre æresmedlem ved 150 – årsjubileet i 1937
Døde 1944
DAGNY GUNDERSEN
Født 1886
Sentralt midtpunkt i byens teaterliv i mange år
Dyktig skuespiller
Deltok i administrasjonen i DDS i mange år
Flott instruktør
DDS’ første kvinnelige æresmedlem
Døde 1970
JULIUS HOUGEN
Født 1906
Medlem i 1929, feiret 60 – års medlemsskap i 1989
Formann i DDS i 1957
Atter formann i 1972
Æresmedlem 1975
Død 1993 
JØRGEN SKJEIE
Født 1919
Æresmedlem 1987 i forbindelse med selskabets 200 - årsjubileum
Død 1996
ØYSTEIN DAATLAND
Æresmedlem 1995
 
ODD LEIF ISAKSEN
Født 1929
Ble medlem i DDS i 1977
Har spilt mange roller gjennom årene.
Gjorde stor lykke som «pensjonistene» sammen med Øystein Daaland.
Var kasserer fra 1995 frem til 2012 etter flere år som revisor.
Æresmedlem 1999
INGER JOHANNE MÆSEL
Æresmedlem 2007
PETTER HANGELAND
Æresmedlem 2013
ØYSTEIN CARLSEN
Æresmedlem 2017

Lover for SelskabetDireksjonenOversikt over repertoirÆresmedlem