Love
Direksjonen
Æresmedlem

Oversikt    Åpningssiden    Oversikt
Vilhelm Krag
Repertoar
Baldevin

 

Det Dramatiske Selskab

i Christianssand
stiftet 1787...
Norges eldste amatørteater på nytt domene!


"Pukkelen" (verdenspremiere)

"Den Store Fellesbasaren i Vågsbygd"
Histiorisk tilbakeblikk 2006

Billetter kan bestilles her

Inger Johanne Mæsel og Per Kullerud
"Selskabets øiemed er at vekke og vedligeholde Interessen for den dramatiske Kunst
særlig ved at give Theaterforestillinger"

Det Dramatiske Selskab er Norges eldste nålevende amatørteater.

Stiftet i 1787 innebærer det at Selskabet i 220 år har fremført teaterstykker til kristiansandernes store glede.

Selskabet har også eid de to første teaterbygninger i Kristiansand, den ene brant ned i bybrannen i 1892 og den andre tok muggen i 1966.

Stifteren av Selskabet var Henrik Arnold Thaulow, morfar til de mer berømte Henrik Wergeland og Camilla Collett.

Fra de tidligste historier nevnes disse personer:

Henrik Arnold Thaulow by-og rådstueskriver, stifteren som lot Selskabet disponere sine hus til fremførelser
Nicolai Emanuel de Thygeson stiftamtmann og midtpunkt for atskillige kulturelle aktiviteter
Nicolai Wergeland adjunkt og kappelan, dynamisk, energisk og aktiv Eidsvoldsmann som også var formann i Selskabet

Les Nicolai Wergelands Epilog til de Thygeson her.

Fra "Kuler i solnedgangen" Odd Leiv Isaksen

 
Pr idag har Selskabet omlag 80 mer eller mindre aktive medlemmer
som setter opp en forestilling minst en gang i året.
Lover for SelskabetDireksjonenOversikt over repertoirVåre æresmedlemmer


Ønsker du å komme i kontakt med Selskabet,
ikke nøl med å sende oss en mail ved å klikke her :
Sidene er utformet av Ole-Bernt Kristoffersen