Love
Direksjonen
Æresmedlem

Oversikt    Åpnings siden    Oversikt
Vilhelm Krag
Repertoar
Baldevin

Leder i Kristiansand Domkirkes menighetsblad, "Domposten", nr 3-99

«Den Store fellesbasaren»
og den glade uhøytidelighet

Jeg husker et TV program i amerikansk
fjernsyn for mange år siden. Det var et av de store fellesmøtene , hvor bl.a. Billy Graham var med. Der var metodister, lutheranere, baptister og pinsevenner o.s.v. De hadde et svært så avslappet forhold til hverandres forskjellighet i teologiske spørsmål, men tydelig oppmerksomhet på hverandres styrke og svakhet.
Og det kranglet de ikke om, men hadde et uhøytidelig forhold til dette, og ertet de hverandre litt i all kristen broderkjærlighet.

«Hallo John, har du sett den siste tegningen av en lutheraner? Han sitter på en overdimensjonert stor bak og har overdimensjonert store ører, men forkrøplede hender og bein.»

Og for alle som kjente til forskjellige på de forskjellige trosretningene var det klart at her pekte man på styrke og svakhet hos lutheranerne. Styrken i at alt er av Guds nåde, ikke egen gjerninger, - og med Ordet i sentrum. Men de pekte på svakheten i at vi ikke alltid er så flinke til å få frem at Guds kjærlighet skaper gjensvar, handlinger mot var neste.

En slik vennskapelig, uhøytidelighet når det gjelder å peke på hverandres særegenheter, for ikke å si særegenheter har vi vært vitne til under årets Kirkefestspill, i revyen «Den Store fellesbasaren».

Vi var mange med god pietistisk bedehusbakgrunn som kjente oss igjen, og lot latteren runge, når tingene ble satt på spissen og karikert med mye god varme.
Det var tydelig gjenkjennelse og selvironisk latter på de mange seter rundt meg. Det var godt å kunne le litt av seg selv, av de kristelige klisjeene selvhøytidelighetene og de litt mer komiske sider av sitt oppvekstmiljø. Samtidig som det var brodd i mange forskjellige retninger.

Like det eller ikke. Kanskje kan slike opptrinn hjelpe oss til litt mer naturlighet i vår Kristustro. Og naturlighet i våre samværs og møteformer? Og ikke minst raushet overfor hverandre, selv når vi er uenige, i egen erkjennelse av at vi alle forstår stykkevis, slik Paulus uttrykker det i 1.Kor 13,9.

Finalesangen av Pål Repstad i revyen målbærer dette på en god måte:

    «På den egentlige storslåtte basaren som Vårherre steller til på denne jord, er hver enkelt av oss like uerfaren enten du er liten eller du er stor.
    Vi er vant til at de sterke får gevinsten. Tar du mange nummer øker du ditt hell. Men Vårherre vil det sånn at også minsten uten loddbok, ja han vinner likevel.»

Arnfinn Torjussen

Leder i Kristiansand Domkirkes menighetsblad, "Domposten", nr 3-99