Love
Direksjonen
Æresmedlem

Vilhelm Krag
Repertoar
Baldevin

"Den Store Fellesbasaren"
- takk for oss i 2009

Takk til alle som kom i Badmintonhallen på Lund
 


Takk til regissør Jens Olai Justvik som her viser frem kjærlighetsfrukten fra
fruktkurven båret av Mathilde Bringsjord Laderud og
Ingrid Nymann Kullerud,
 


Takk til barnekoret Jubilo som sang og solgte årer.


Takk til de som vant. Her Valgerd Svarstad Haugland som vant hengeren


Takk til medlemmene som gjorde basaren til det den ble.
Her Torfinn Hamre


"I kveld vil jeg komme":
Rita de Frene 


Takk til Per Kullerud (Kurt) som også kjørte lyset på forestillingen 

Takk til mannskoret Gaasehud

 

Takk til orkesteret:
Knut Djupdal, Ole Petter Ingvaldsen, Tore Bråthen, Asbjørn Arntsen, Harald Fjelde og Reidar Skaaland

 


Takk til de som hadde den tekniske  gjennomføringen. Her Hilvi Eidjord,  Ruben,  Beate Møller-Stray
 


Takk til Inger Johanne Mæsel (tante Johanne)

Alle foto: Kristin Søvik

" Vi er vant til at de sterke får gevinsten.
Tar du mange nummer øker du ditt hell.
Men Vårherre vil det sånn at også minsten
uten loddbok, ja han vinner likevel"


Takk fra alle oss som holdt fellesbasar i 2009

Bilder fra siste prøve