Love
Direksjonen
Æresmedlem

Oversikt    Åpnings siden    Oversikt
Vilhelm Krag
Repertoar
Baldevin

Fra arkivene:
Camilla Collett

Camilla Collet og Det Dramatiske Selskab.

Av Leiv Torstveit

Mor til Camilla, Alette fødd Taulow, hadde rolla som Camilla i stykket ”Den hjemkomne Nabob. Dramaet vart oppført av Det Dramatiske Selskab i Kristiansand 29. november 1811.Kopi frå Det Dramatiske Selskab i Christianssand sin Forhandlingsprotokoll 1805-1821.