Love
Direksjonen
Æresmedlem

Oversikt    Åpningsside    Oversikt
Vilhelm Krag
Repertoar
Baldevin

 
Bygaden i sollys
"En heirefjær til Generalen"
fritt dramatisert av Kåre Zakariassen etter Vilhelm Krags bok "Heirefjæren"
Christansholm festning
Øystein Carlsen som Vilhelm Krag

Vilhelm Krag beskriver i sin bok hvordan General Oscar Wergeland nesten kom i krig med Tyskland etter et uanmeldt besøk i Kristiansand av et tysk orlogsfartøy.

Kåre Zakariassen har dramatisert det hele og lar oss få et innblikk i karakteren til general Josef Frans Oscar Wergeland og også dikteren Vilhelm Krag.

Dette er et møte som i virkeligheten aldri kunne kommet i stand, blant annet på grunn av de to personers store aldersforskjell.

Men "avec licensia dramatica..."

Oddleiv Isaksen som Generalen
"Men kan de ikke la den få kuns to minutter ...."

Øystein Carlsen som Vilhelm Krag

"Om nøyaktig 30 sekunder har den prøysseren å forlate havnen, ellers så lar jeg mine kanoner spille"

Oddleiv Isaksen som general Wergeland.