Love
Direksjonen
Æresmedlem 
Oversikt   Åpnings siden   Oversikt
Vilhelm Krag
Repertoar
Baldevin
"Himmeluret"
av Gabriel Scott
1999
"Himmeluret" er et nådeløst oppgjør med hykleri, smålighet og nyttemoral, den som sier at alt skal lønne seg, at dette rike og spennende livet skal presses inn i en regnskapsbok hvor det eneste som teller er å komme på kredit-siden på bokens siste blad.

Folk venter på dommedag som skal komme og lar seg omvende, ikke bare i pur begeistring eller frykt , men også sånn for sikkerhets skyld. En kan jo bare gå tilbake på etterpå...

Det viser seg om igjen at frykt er lettere å spre enn glede. Og Gabriels Scott har lagt sin moralske pekefinger i to av rollefigurene, en tomsing og en alkoholiker, - kristendommen er også kjærlighet og glede.

Omtalen i avisen Fædrelandsvennen finner du her.


  Rollebesetning "Himmeluret" Brekkekjær Pensjonat, september 1999

  Salve Paddetjern
  Nella, hans kone
  Theodine, en nabo
  Broder Daniel, en emissær
  Johanne i døra
  Gurine på trappa
  En åndssvak
  Lars Timiansbakken
  Landhandler Andresen
  Urmager Kristensen
  En pike,
  noen barn og allmue av begge kjønn
  Musikk Asbjørn Arntsen
  Ole Martin Kyllo
  Inger Johanne Mæsel
  Beate Møller-Stray
  Øystein Carlsen
  Turid Langenes
  Eva Tønnessen
  Øystein Rosen
  Knut Østrådal
  Torfinn Hamre
  Per Kullerud
  Hilde Kvivik Kavli

  Ellers medvirket:
  Magnus Midling-Jenssen Gautestad, Vebjørn Enger Karlsen, Lars Christian Nymann Kullerud, Mats Rosen, Morten Rosen, Siren Egeland, Aud Stenberg, Grete Bryn, Inger Holskog, Olav Tønnessen, Alf Mardon Huseth, Alf Gunnar Huseth, Reidar Mosland, Ole-Bernt Kristoffersen.
Her er et stykke om fjærens lengde
"Her er et stykke om fjærens lengde, utregnet i mil"
Emmissæren Daniel (Øystein Carlsen) kommer på besøk til ekteparet Salve (Ole Martin Kyllo) og Nella (Inger Johanne Mæsel) , som har besøk av naboen Theodine (Beate Møller-Stray). Han sier at Dommedag nærmer seg, "..fjæren i Himmeluret er gått..."
Han overbeviser dem ved hjelp av noen fantastiske matematiske utregninger fra bok av en amerikansk professor.
Åssen er det, kan vi ikke synge en salme
"Åssen er det, kan vi ikke synge en salme ?"
Salve blir omvendt og skal ut i uthavna for å omvende alle andre, sammen med sin kone Nella . Han finner frem sine fineste klær ... og den bortgjemte salmeboka
Du driver på fremdeles..
"Du driver på fremdeles .."
Den etterhvert omvendte Johanne ( Turid Langenes) forsøker å skremme Landhandleren (Torfinn Hamre) til å omvende seg, uten å lykkes noe særlig. Det eneste hun oppnår er han han bygger opp en stadig større frykt for at enden kommer.

Noe som ender med at han ettergir i alle havna all gjeld !

Lars Timiansbakken
Lars Timiansbakken i full dans og sang..
Lars Timiansbakken (Knut Østrådal) er den som står sterkest imot denne omvendelsen som Salve gjennomfører.

"Jeg har min tro og de har sin tro. Hvorfor kan ikke hver ha sitt og la de andre i fred ?
Hvorfor skal de nøde sin tro på meg - jeg nøder jo ikke min tro på dem...."

Vil Dere gå så forherdet som Dere er, like lukt i fortapelsen
"Vil Dere gå så forherdet som Dere er, like lukt i fortapelsen"
Johanne og Gurine (Eva Tønnessen) skjeller ut Lars Timiansbakken for å være helt upåvirket av den vekkelsen som pågår i havna. I stedet går Lars rundt som før og nyter livet , drikker og synger ufine viser.
Og blir aldri omvendt.
Det synges gudelige sanger før dommedag kommer.
Det synges gudelige sanger før dommedag kommer.

De siste tider seg har senket over jorden,
snart rykkes vi i skyen - herlig løst og fri.
Og verden rystes hårdt med drønn av lyn og torden.
Vår ferd i jammerdalens ørken er forbi.

La ingenlunde deg da blende eller friste
så innestengt så slemt du blir i syndens bur.
En dag opprinner snart - den aller, aller siste
når Herren stanser brått sitt eget HIMMELUR.

Er oppgjort ditt bestikk - fins mer som må bekjennes,
si er du rede når deg reisebudet når ?
Kan alt ditt gods og skarn med udelt hjerte brennes ?
Si, har forventning du til avskjedsklokken slår ?

Tekst/melodi Asbjørn Arntsen 23.03.98


Lover for SelskabetDireksjonenOversikt over repertoirÆresmedlem