Love
Direksjonen
Æresmedlem

Oversikt    Åpnings siden    Oversikt
Vilhelm Krag
Repertoar
Baldevin

Vilhelm Krag

Vilhelm Andreas Wexels Krag ble født på selveste julekvelden i 1871 i Kristiansand. Bare 19 år gammel opplevde han umiddelbar suksess som lyriker med det intense og stemningsfulle diktet Fandango, som medstudent Jens Thiis fremførte i Studentersamfundet i Oslo den 25. oktober 1890. Diktet skapte bølger både i Studentersamfundet og i landets litterære miljø, og diktet innleder nyromantikken som epoke i norsk poesi.

Statue av Vilhelm Krag ved Vesterveien , KristiansandI Norge stod nyromantikken i et motsetningsforhold til 1880-årenes hverdagsrealisme, og søkte en mer stemningsbetont og følelsesmessig skildring. Det er også sagt at nyromantikken i det norske miljøet var en svermerisk og dekadent reaksjon mot 1880-tallets naturalisme. l nyromantikken blir ikke naturen avbildet for sin egen del, men blir brukt som bakgrunn for å skape en tilsiktet psykologisk stemning. Denne nyromantiske stemningen er en kulisse og en klangbunn av angst, uro, tomhet og død, som innvarsler modernismen i det 20. århundret. Nyromantikken tar som stilepoke avskjed med det kulturelle innholdet i renessansen, klassisismen, romantikken og realismen.

Vilhelm Krag ble den ledende skikkelsen for nyromantikken i Norge. Typiske uttrykk for den nyromantiske stilen er diktsamlingene Digte (1891), Sange fra Syden (1893) og Nye Digte (1897) . Men Krag har også slått an andre toner som i Vestlandsviser (1898), Sange fra min Ø (1919) og Viser og Vers (1919).

Novellesamlingen Fra de lave Stuer (1897) innledet en rad folke- og naturskildringer og historiske beretninger fra Sørlandet. Vi nevner Major von Knarren og hans Venner (1906), Hos Maarten og Silius (1906) og Stenansigtet (1918).

Vilhelm Krag's dramatiske produksjon omfatter blant annet enakterne De gamles Julaften (1894) og Solnedgang (1895), versedramaet Sangen om Florens (1900) og folkekomediene Baldevins Bryllup (1900) og Slangen i Paradis (1914)

I tillegg til sin forfattergjerning var Vilhelm Krag i sine unge år et usedvanlig aktivt menneske, som direktør ved Nationaltheatret 1908- 11, hovedkonsulent for Aschehoug forlag, tidsskriftredaktør, journalist og kunstkritiker.

Vilhelm Krag var ikke redd for å refse sine egne. I en artikkel med tittelen Fortidsminder og fremtidsvitner fra 1912 anklager han sørlendingen for å ha mistet sin selvrespekt og selvhevdelse. Kystkulturen har forfalt mente Krag og det værste er næsten at befolkningen selv ikke synes at have merket det....

Selv deltok Vilhelm Krag i bevaringen av Kristiansands fortidsminner, og han var aktivt med i arbeidet for bevaring av Christianholm Festning. Opprettelsen av Vest-Agder fylkesmuseum var en annen av Vilhelm Krags fanesaker.

Vilhelm Krag døde i 1933, 61 år gammel.