Love
Direksjonen
Æresmedlem

Vilhelm Krag
Repertoar
Baldevin

"Pukkelen"

- av Gabriel Scott

DET DRAMATISKE SELSKAB setter denne høsten opp en forkortet og omarbeidet versjon av Gabriel Scotts sørlandskomedie " Pukkelen"

HANDLINGEN:
En vakker dag i det herrens år 1925 overraskes Kristiansand av et brev. Byen skal skjenkes en stor gave. Et allment forhatt bysbarn har i mange år levd i eksil på en sydhavsøy grunnet stedets «humane skattereglement». Nå har han forlatt sitt jordiske liv, og testamentert hele sin formue til fødebyen.

Gaven skal benyttes til byens forskjønnelse, og nærmere bestemt en statue av en avdød borger som har gjort seg fortjent denne store ære. Et utvidet» skjønnhetsråd», som også etter testators krav skal bestå av kvinner, lander raskt på den respekterte losoldermann Rasmus Damm som sin kandidat for statuen.

Problemene begynner når ett av rådets medlemmer gjør de andre oppmerksom på at Rasmus Damm var pukkelrygget. For skal pukkelen med i forevigelsen? «Kardinalene» samles for å finne en løsning, samtidig splitter problemstillingen den ellers så fredsommelige sørlandsbyen på midten.

TID OG STED
24-27. oktober kl. 19..00 i Kilden, Multisalen
Forestillingen varer ca. 1 t 15 min

BILLETTER:
https://www.kilden.com/forestilling/pukkelen-en-sorlandskomedie-av-gabriel-scott-i-forkortet-versjon/