Love
Direksjonen
Æresmedlem

Vilhelm Krag
Repertoar
Baldevin

Bilder fra "Pukkelen"

- av Gabriel Scott

Foto: Kristin Søvik
Litt fristelse:
Fra venstre: Anders Ravn-Nilsen (Organisten ), Knut Østrådal (Salve Skipper), Øistein Rosen (Ihme), Steinar Endresen (Søvrin Pu), Torgny Solheim (Tollkasserer Balken), Ole Martin Kyllo (Jørgen Boff) (Foto: Kristin Søvik)

 

Foto: Kristin Søvik
Kommende svigersønn?
Øystein Carlsen (Havnefogden), Jan Ø. Fjeldal ( Alf, billedhugger) og Tine Kjellsdottir Hjelmerud (Signe)
(Foto: Kristin Søvik)

Flere bilder her