Love
Direksjonen
Æresmedlem

Vilhelm Krag
Repertoar
Baldevin

Bilder fra "Pukkelen"

- av Gabriel Scott

Foto: Kristin Søvik
Litt fristelse:
Fra venstre: Anders Ravn-Nilsen (Organisten ), Knut Østrådal (Salve Skipper), Øistein Rosen (Ihme), Steinar Endresen (Søvrin Pu), Torgny Solheim (Tollkasserer Balken), Ole Martin Kyllo (Jørgen Boff) (Foto: Kristin Søvik)
Foto: Kristin Søvik
Kommende svigersønn?
Øystein Carlsen (Havnefogden), Jan Ø. Fjeldal ( Alf, billedhugger) og Tine Kjellsdottir Hjelmerud (Signe)
(Foto: Kristin Søvik)

Foto: Kristin Søvik

Jeg vil ha ordet:
Fra venstre: Arne Hadland (Apotekeren), Toby Tørressen (Doktor Thorne), John E. Kvam (Rørlegger Trondsen), Toril Ugelstad (Fru Samsonsen)
(Foto: Kristin Søvik)
Foto: Kristin Søvik
Det er to typer pukler..
Tobi Tørressen (Doktor Thorne) og Øystein Carlsen (Havnefogden)

(Foto: Kristin Søvik)

Foto: Kristin Søvik

Hør nå her:
Reidar Mosland (Gullsmed Kleven)
(Foto: Kristin Søvik)
Foto: Kristin Søvik
Noen må vaske..
Rita De Frène (Olivia)
 
(Foto: Kristin Søvik)

Foto: Kristin Søvik

"Organisten tenker":
Anders Ravn-Nilsen i dyp konsentrasjon
(Foto: Kristin Søvik)
Foto: Kristin Søvik
Applausmoment
Arne Hadland, Øystein Carlsen, Ole Martin Kyllo, Steinar Endresen, Inger Johanne Mæsel, Jan Ø. Fjeldal, Toby Tørressen

(Foto: Kristin Søvik)