Love
Direksjonen
Æresmedlem

Oversikt    Åpnings siden    Oversikt
Vilhelm Krag
Repertoar
Baldevin

Repertoire-oversikt for 
Det Dramatiske Selskab
i Christianssand
Ikke bare Baldevins Bryllup ...

Flytt til bunnen av denne siden

Les Wladimir Moes lokalkulturhistoriske skrift her


Det Dramtiske Selskabs reportoir har vært preget av lystspill, farser, salongkomedier og revyer. Blant de tallrike forestillinger som er fremført opp gjennom årene, har vi førsøkt å sette opp kronologisk:

1800 -1920 - 1950 - 1960 - 1970 - 1987 - 1990 - 2000 - 2010

  (naturlig nok er det vanskelig å finne data fra de første årene, vi må derfor bare beklage at vi ikke alltid vet forfatteren eller hvilket år stykket ble spilt. Fra Statsarkivet i Kristiansand har vår kjære arkivar Leif Torstveit likevel funnet frem til dette fra de første årene:)

  1806
  10. Jan. ”Guldaasen” Comedie. 6 hovudførestillingar
  24. Jan. ”De ulykkelige og pludselige Arvinger” af Kotzbue.
  ”Gevinst i Glasslotteriet” af Hagemeister.
  26. April ”Den Stundesløse” Comedie i 3 Acter af Holberg.
  27. Nov. ”Erindringer” Skuespill i 5 Acter af A.W. Jffland.

  1807
  10.Jan. ”De snurrige Fættere eller Testamentet” Comedie af Enevold Falsen.

  1808 ”Den politiske Kandestøber”

  1809
  26. Jan. ”Guldaasen”
  ”Embedsiver” som vel maa have indeholdt en Allegori på Tygeson i Andledningen af hans afreise.

  1810
  27. April ”Barselstuen”

  Theater- Saisonen 1811
  1811
  18. Okt ”Tændrikken eller den falske Mistanke”
  Samme Aften ”De to Sedler”
  1. Nov ”Jeppe paa Birget”
  29. Nov ”Den hjemkomne Nabob”
  26. Des. ”Galningen”

  1812
  10. Jan. ”Geert Westphaler” af Holberg
  Samme Aften ”Lyststedet eller Landeveien”
  6. Feb ”De Sandseløse”
  Samme Aften ”De tre Feil”
  28. Feb ”Henrik den femtes Ungdom”
  7. Mars “Borgermesterfamilien”
  3. April ”Apophine eller Skinnet bedraged”
  Samme Aften ”Professen i Ravnekrog”
  1. Mai ”De Vonner og Vanner”

  Saisonen 1812
  30. Okt ”Enken og Enkemanden”
  20.Nov ”Besøget eller Lyst til at glimre”
  11. Des ”Sandhet har Løn”
  Samme Aften ”Skorstensfeieren”

  1813
  8. Jan ”Nanina eller Manden uden Fordomme”
  24. Feb ”Falsk Undseelse”
  12. Martz ”Den stanpeløse”
  30. April ”Snepkeren i Liefland”

  Saisonen 1813
  3. sept. “Epigramme” Comedie I 4 Acter.
  19.Nov ”Det farlige Naboeskab”
  Samme Aften ”De pudseelige Arvingar”
  10. Des ”Kobbersmeden”
  21. Des ”Borgermesterfamilien”

  1814
  18. jan. “De to Brødre” 5 Acter.
  28. Jan “Udstyret”
  26. feb. “De snørrige Fættere” 2 Acter
  Samme Aften “Den unge hidsige Mand” 1 Act.
  11. Martz ”Den politiske Kandestøber”
  15. April “Admiral Hedhinborn” 5 Acter .

  Saisonen 1814
  18. Nov ”Pebersvendene”
  4. Des. “Slægtskabet eller de tre Brødre” Lystspill I 5 Acter af Kotzbue.
  23.Des ”Intermezzet eller Landsbyejunkeren”

  1815
  15. Jan ”Høstdagen”
  3. Feb ”Den Ruandø”
  10. Feb ”Mand af Ord”
  3. Martz ”Skjændegjæsten”
  Samme Aften ”Pistolskuddet”
  17.Martz ”Corsiqaneren”
  30. Juni ”Kjærlighed uden Strømper”.

  Saisonen 1815
  14. Nov ”Saragossas Beleiring”
  8. Des ”De Lystige Pasagerer”
  15. Des ”Den afbrudte Reise”
  29. Des ”Udstyret”

  1816
  1. Jan. ”Udstyret”
  26. Jan ”De to Grenaderer”
  16. Feb ”Fætteren fra Lisabon”
  2. April ”Feiltagelserne”
  17. Mai ”Krigsretten”

  Saisonen 1816
  7. Okt ”De mistænkelige Ægtefolk”
  25. Okt ”Hittebarnet”
  8. Nov ”Lommeproduratoren”
  Samme Aften ”Bedsteforældrene”
  22.nov. ”Galningen” af Kotzbue.
  6. Des ”De 7000 Rixdaler”
  20. Des ”Jacob von Thyboe”
  Samme Aften ”Den forvandlede Hofmester”

  1817
  26. Jan ”Bonden som Dommer”
  21. Feb ”De onde Luner”
  17. Martz ”Gulddaasen”
  18. April ”Kobbersmeden”

  Saisonen 1817
  7. Okt ” Menzicott og Dolguruchie”
  29. Okt ”Lige for Lige”
  Samme Aften ”Skriftemaalet”
  28. Nov ”Embeds-Iver”
  22. des. ”Scafins Skalkestykker”
  Samme aften ”Hvor Tiden løber”

  1818
  26. Jan ”Edvard af Scotland”
  15. April “Wertshuset fuldt af Gjester”
  Samme Aften ”Skorstensfeieren”

  Saisonen1818
  14. Okt ”Bryllupshøitiden”
  11. Nov ”Hollænderne”
  25. Nov ”Galningen”
  Samme Aften ”Wellingtons Uniform”

  30. Nov ”Tændrikken”
  Samme Aften ”De tre Feil”
  9. Des ”Juliane von Linporak”
  23. Des ”Sorge uden Nød og Nød uden Sorger”
  1819
  13. Jan ”Enken og Enkemanden”
  26. Jan ”Freias Alter”
  Samme Aften ”Hædersdagen”
  4. Feb ”Manden af Ord”
  12. Martz Den hjemkomne Nabob”
  26. Martz ”Saragossas Beleiring”
  25. April ”De Vonner og Vanner”

  Saisonen 1819
  20. Okt ”Erindringen”
  3. Nov ”Hjerte og Hovud i Strid”
  Samme Aften ”Quaksalverne”
  17. Nov ”Falsk Undseelse”
  1. Des ”Tulsen”
  Samme Aften ”Venner paa Reisen”
  22. Des ”Hospitalet”
  1820
  7. Jan ”Armod og Høimodighed”
  18. Feb ”Krigsretten”
  27. Feb ”Fruentimmerhaderen”
  Martz ”Lystspillet”
  19. April ”Menneskehad og Anger”

  Saisonen 1820
  11. Okt ”Epirammet”
  27. Okt ”Advocaterne”

  100 års pause i data fra arkivet, men så

  "Baldevins Bryllup" - Vilhelm Krag - 1921
  "Gravøl i Grolia" - Olaf Benneche
  "Situasjones Herre" - Vilhelm Krag
   

  Denne oversikten, skrevet med sirlig håndskrift,
  ble funnet blant Emil og Dagny Gundersens etterlatte papirer:

  Flukten til Tutahaiti, 25.03.1924 
  Baldevins bryllup, 18.12.1925, spilt i Mandal og Lillesand
  Æresaften for Vilhelm Krag, 02.02.1926
  Gravølet i Grolia, 18., 19., 22., 26. og 29.12. 1926, samt 02.01.1927
  Beneficeforestilling for Olav Benneche, 05.02.1927, fullt hus
  Verdenstenoren, des. 1927 og jan. 1928
  Situasjonens herre, 19., 20., 26., og 30.12.1928, samt 05.01.1929
  Første Violin, julen 1929 – 30
  Revyen Ruskomsnusk, 5 forestillinger 1930 – 31
  Slangen i Paradis, 1931 – 32, 7 fulle hus
  Geografi og kjærlighet, premiere 08.12.1932, spilt også i Stavanger, Arendal og  
                                                                                        Mandal, fulle hus over alt
  Baldevins bryllup, 16. – 26.12.1933
  Slangen i Paradis, 17. – 30.12.1933, spilt også i Stavanger 13. – 14.01.1934, fulle hus
  Den stundesløse, 03. – 30.12.1934, 15 fulle hus, spilt i Stavanger 15. – 16.12.1934
  Det Dramatiske Selskabs 150 – årsjubileum
  Storken av Hans Ånerud, 1937 – 38
  Vår lille frue, 1939, 8 fulle hus

  1940 – 45 Den andre verdenskrig

  Brødrene Østermanns huskors, 18.12.1945 – 10.02.1946, oppført 10 ganger, også spilt i
                                                                                          Mandal 09.03.1946
  Frihetsgave Cabaret, 23. – 24.03.1946, innkom 5000 kroner til gaven

  1946 – 47 reparasjon og oppussing av teateret      

  New Look, revy, åpning av det nyoppussede teateret 08.10.1948
  Blåpapiret av Helge Krogh og Kongens foged av Alex. Kielland, 1948 – 49
  Kjærlighetens farse av Helge Krogh, 1949 – 50
  Ingen pappa, 1949 – 50, 10 forestillinger
  Det kan hende i de beste familier, 1950 – 51
  Swedenhjelms, 1951 – 52
  Måker over Sorento, 1952 - 53

   … ”og så var det slutt for Emil og meg” skriver Det Dramatiske Selskabs første kvinnelige æresmedlem, Dagny Gundersen


  "Første Violin" - Leif Petersen, Gustav Wield - 1929
  "Slangen i Paradis" - Vilhelm Krag - 1931
  "Geografi og Kjærlighet " - Bjørnstjerne Bjørnson - 1932
  "Den Stundesløse" - Ludvig Holberg
  "Storken" - Hans Aanrud - 1937
  "Vår lille Frue" - Avery Hopwood
  "Brødene Østermanns huskors" - Oscar Wennersten -
  "Hans Majestes Foged" - Alexander Kielland - 1949
  "Blaapapiret" - Helge Krog
  "Kjærlighetens farse"- Helge Krog/Olaf Bull
  "Swedenhielms" - Hjalmar Bergman - 1951/52
  "Måker over Sorrento" - Hugh Hasting - 1952/53
   
  "Piken i bilen " - Avery Hopwood- 1956
  "Gravøl i Grolia" - Olaf Benneche - 1960
  "Det lykkelige valg" - Nils Kjær- 1961
  "Våre anonyme fedre" - Mary Waage Christensen - 1963

så falt lysekronen i det gamle teateret ned. Scenen måtte stenges, bygningen ble revet i 1966, men av ruinen steg det opp et nytt teater som fugl Fønix av asken...

--- og så etterat vi flyttet inn i nytt teaterbygg, kan vi etterhvert stå for kronologien :

  "Baldevins Bryllup" - Vilhelm Krag - september 1976
  "Karusell" - Alex Brinchmann - november 1977
  "Barbent i parken" - Neil Simon - november 1978
  "Hvem er den gale Inspector Hound" - Tom Stoppard - november 1979
  "Gifteprøven " - Olav Brekke - november 1980/februar 1981
  "Boieng Boeing"- Marc Camoletti - februar 1982
  "Cosy" - Olav Brekke - november 1982
  "Melodien som ble vekk" - Kjell Abell -  november 1983
  "Et hjem å se frem til " - Kåre Zachariassen - november 1984
  "Den som ler sist" - egenprodusert revy - november 1985
  "En god latter forlenger.." - egenprodusert revy - september 1986
  "Et farlig hus" - Odd Eidem/Andre Bjerke - november 1987
  "Men hvor er Butleren" - Eric Idle - februar 1989
  "Det er min vår i høst" - Odd Selmer - februar 1990
  "Forsåvidt", egenprodusert revy - nov 1990
  "Vilhelm Krag - en mangfoldig sørlending" - nov 1991
  "Tatt av sengen" - Alan Ayckborn - oktober 1992;
  "Himmeluret" - Gabriel Scott - november 1994
  "Det va'kke bare spøg"- Hvepserevykavalkade - mai 1995
  "Boieng Boeing"- Marc Camoletti - april 1996
  "Baldevins Bryllup" - Vilhelm Krag - oktober/november 1996
  "Fra Stampa te' Hampa" - egenprodusert revy - januar/februar 1998
  "Himmeluret" - Gabriel Scott - mai 1998
  "Du kan ikke ta det med deg" - M. Hart og G.S. Kaufmann - februar 1999
  "Den Store Fellesbasaren." - Arntsen, Repstad, Hangeland - mai 1999
   - en revy i forbindelse med De Internasjonale Kirkefestspill 99.
  "En heirefjær til Generalen" - Kåre Zakariassen - august 1999
  "Himmeluret" - Gabriel Scott - september 1999
   - gjenoppsetning i Gabriel Scott's rike, Brekkestø
  "Den Store Fellesbasaren 2000." - Arntsen, Repstad, Hangeland - mai 2000 "Neville's Island" - en komedie i tykk tåke - Tim Firth - november 2001
  "I full mundur, Kong Christian i 100" - barneforestilling, av og for barn - september 2002
  "Den Store Fellesbasaren - på turne." - Arntsen, Repstad, Hangeland - oktober/november 2002
  "I full mundur, Kong Christian i 100" - barneforestilling, av og for barn - januar 2003
  "Den Store Fellesbasaren - i Vågsbygd." - Arntsen, Repstad, Hangeland - mars 2003
  "Kuler i Solnedgangen."
  - Hagerup/Kapstad - april 2004
  "Den Store Fellesbasaren - i Vågsbygd 2
  ." - Arntsen, Repstad, Hangeland - mars 2005
  "Himmeluret" - Gabriel Scott - oktober 2005 - turne Arendal, Kr.sand, Evje

  "Tilbakeblikk" - august 2006
  "Pukkelen"  - Gabriel Scott - november 2006 -  Biscenen Agder Teater
  "Den Store Fellesbasaren - på Evje
  " - Arntsen, Repstad, Hangeland - januar 2007
  "
  De snurrige Fættere eller Testamentet” -komedie av Enevold Falsen -nov. 2007
  "Den Store Fellesbasaren - på Lund
  " - Arntsen, Repstad, Hangeland - januar 2009
  "Den Store Fellesbasaren - i Arendal
  " - Arntsen, Repstad, Hangeland - oktober 2009
  "På godfot med H C" - Knud Erik Meyer Ibsen - november 2009
  "Fra Krag til Fellesbasaren" - revykavalkade - 2012 ( jubileum 225 år)
  "Den stundesløse" - L. Holberg - januar 2013 (samarb.  med Agder teater)
  "Ville tulipaner - Sørlendingen i sol og sludd"- Egenprod. kabaret - november 2014
  "Sånn sett" - Om Ukas - mars 2015 (i samarb. m Christianssands Byselskab og Kilden)
  "Hurra for Oscar" - november 2015 (i samarbeid med Christianssands Byselskab o. fl.)
  "Den Store Fellesbasaren - på Kilden
  " - Arntsen, Repstad, Hangeland - september 2015
  "Ei blott til lyst" K. E. M. Ibsen - november 2016
  "Petter å di" Petter Hangeland 70 år - mai/juni 2017
  "Pukkelen" - Gabriel Scott - oktober 2018 - Multisalen Kilden
  "Fugleelskerne" - Jens Bjørneboe - mars 2020 - Multisalen Kilden

  I mange år spilte vi også egenproduserte revyer og deltok i arrangementer med collager, utdrag av forestillinger, tablåer...

Hvert år har det i det siste vært satt opp forestillinger på Vest-Agder fylkesmuseum med foredrag, sanger, diktlesing og dramatiske innslag med sørlandsforfatterene Vilhelm Krag og Gabriel Scott.


Lover for SelskabetDireksjonenOversikt over repertoirÆresmedlem