Love
Direksjonen
Æresmedlem

Vilhelm Krag
Repertoar
Baldevin

Det Dramatiske Selskab presenterer

"På godfot med H C"

- av Knud Erik Meyer Ibsen

Regi, oversettelse og bearbeidelse:
Alex Scherpf
Med:
Medlemmer av Det Dramatiske Selskab:

Grethe Aadland, Rita De Frene, Hege Enger og Nina Lund Feste dekker kvinnerollene, mens de mannlige skuespillerne er
Toby Tørressen, Ole Martin Kyllo, Johannes Riiser Echholt og Steinar Endresen

Foto på denne siden: Alex Scherpf


Nina Lund Feste som Line


Ole Martin Kyllo som Holm, butikksjef og inspisient
Rita Mari de Frene som Bente


Steinar Endresen som Kåre, sufflør


Toby Tørressen som Ernst, banksjef


Hege Enger som Ellen, gift med Ernst


Johannes Riiser Echholt som Bjarne, skoleinspektør og instruktør


Grethe Aadland som Erna, dame med nervøst blodsukker