Repertoar-oversikt for Det Dramatiske Selskab i Christianssand

Det Dramtiske Selskabs reportoir har vært preget av lystspill, farser, salongkomedier og revyer. Blant de tallrike forestillingene som er fremført opp gjennom årene, har vi førsøkt å sette opp en liste kronologisk i forhold til hvilket teaterbygg vi som regel benyttet i den aktuelle tiden.

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.