Direksjonen

I henhold til Selskabets lover paragraf 4 så skal selskabet bestyres av en Direksjon som skal bestå av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Direksjonen velger selv en formann.

Medlemmene har en funksjonstid på 3 år, hvor rulleringen ordnes ved at ett medlem trer ut og erstattes hvert år. Det skal være to  Suppleanter (varamedlemmer).

  • Inger Johanne Mæsel
  • Beate Møller-Stray
  • Jan Erik Heggland

Suppleanter

  • Johannes Riiser Echholt
  • Øistein Rosen

– oppdatert etter Generalforsamlingen 5.februar  2024

Paragraf 4

Selskabet bestyres af en Direktion bestående af 3de Medlemmer der vælges af Generalforsamlingen. De vælger sig immellom en Formand.

Direktionsmedlemmernes Funktionstid er 3 Aar, 1 aftreder hvert Aar. Dog kan intet Direktionsmedlem fungere i et sammenhengende Tidsrom udover 3de Valgperioder.

Direktionen skal være bemyndighet til at besørge og udføre alt hvad den finder fornødent og hensigtsmessigt til Opnåelse af Selskabets Øiemed

På generalforsamlingen velges det også en teatersjef, som derimot ikke er medlem av Direksjonen
Teatersjef for året 2024 er

  • Ole Martin Kyllo

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.