Repertoar 1806-1892

Det Dramtiske Selskabs reportoir har vært preget av lystspill, farser, salongkomedier og revyer. 

Blant de tallrike forestillinger som er fremført opp gjennom årene, har vi førsøkt å sette opp kronologisk:

1806

10. Jan. ”Guldaasen” Comedie. 6 hovudførestillingar

24. Jan. ”De ulykkelige og pludselige Arvinger” af Kotzbue.

”Gevinst i Glasslotteriet” af Hagemeister.

26. April ”Den Stundesløse” Comedie i 3 Acter af Holberg.

27. Nov. ”Erindringer” Skuespill i 5 Acter af A.W. Jffland.

1807

10.Jan. ”De snurrige Fættere eller Testamentet” Comedie af Enevold Falsen.

1808 ”Den politiske Kandestøber”

1809

26. Jan. ”Guldaasen”

”Embedsiver” som vel maa have indeholdt en Allegori på Tygeson i Andledningen af hans afreise.

1810

27. April ”Barselstuen”

Theater- Saisonen 1811

1811

18. Okt ”Tændrikken eller den falske Mistanke”

Samme Aften ”De to Sedler”

1. Nov ”Jeppe paa Birget”

29. Nov ”Den hjemkomne Nabob”

26. Des. ”Galningen”

1812

10. Jan. ”Geert Westphaler” af Holberg

Samme Aften ”Lyststedet eller Landeveien”

6. Feb ”De Sandseløse”

Samme Aften ”De tre Feil”

28. Feb ”Henrik den femtes Ungdom”

7. Mars “Borgermesterfamilien”

3. April ”Apophine eller Skinnet bedraged”

Samme Aften ”Professen i Ravnekrog”

1. Mai ”De Vonner og Vanner”

Saisonen 1812

30. Okt ”Enken og Enkemanden”

20.Nov ”Besøget eller Lyst til at glimre”

11. Des ”Sandhet har Løn”

Samme Aften ”Skorstensfeieren”

1813

8. Jan ”Nanina eller Manden uden Fordomme”

24. Feb ”Falsk Undseelse”

12. Martz ”Den stanpeløse”

30. April ”Snepkeren i Liefland”

Saisonen 1813

3. sept. “Epigramme” Comedie I 4 Acter.

19.Nov ”Det farlige Naboeskab”

Samme Aften ”De pudseelige Arvingar”

10. Des ”Kobbersmeden”

21. Des ”Borgermesterfamilien”

1814

18. jan. “De to Brødre” 5 Acter.

28. Jan “Udstyret”

26. feb. “De snørrige Fættere” 2 Acter

Samme Aften “Den unge hidsige Mand” 1 Act.

11. Martz ”Den politiske Kandestøber”

15. April “Admiral Hedhinborn” 5 Acter .

Saisonen 1814

18. Nov ”Pebersvendene”

4. Des. “Slægtskabet eller de tre Brødre” Lystspill I 5 Acter af Kotzbue.

23.Des ”Intermezzet eller Landsbyejunkeren”

1815

15. Jan ”Høstdagen”

3. Feb ”Den Ruandø”

10. Feb ”Mand af Ord”

3. Martz ”Skjændegjæsten”

Samme Aften ”Pistolskuddet”

17.Martz ”Corsiqaneren”

30. Juni ”Kjærlighed uden Strømper”.

Saisonen 1815

14. Nov ”Saragossas Beleiring”

8. Des ”De Lystige Pasagerer”

15. Des ”Den afbrudte Reise”

29. Des ”Udstyret”

1816

1. Jan. ”Udstyret”

26. Jan ”De to Grenaderer”

16. Feb ”Fætteren fra Lisabon”

2. April ”Feiltagelserne”

17. Mai ”Krigsretten”

Saisonen 1816

7. Okt ”De mistænkelige Ægtefolk”

25. Okt ”Hittebarnet”

8. Nov ”Lommeproduratoren”

Samme Aften ”Bedsteforældrene”

22.nov. ”Galningen” af Kotzbue.

6. Des ”De 7000 Rixdaler”

20. Des ”Jacob von Thyboe”

Samme Aften ”Den forvandlede Hofmester”

1817

26. Jan ”Bonden som Dommer”

21. Feb ”De onde Luner”

17. Martz ”Gulddaasen”

18. April ”Kobbersmeden”

Saisonen 1817

7. Okt ” Menzicott og Dolguruchie”

29. Okt ”Lige for Lige”

Samme Aften ”Skriftemaalet”

28. Nov ”Embeds-Iver”

22. des. ”Scafins Skalkestykker”

Samme aften ”Hvor Tiden løber”

1818

26. Jan ”Edvard af Scotland”

15. April “Wertshuset fuldt af Gjester”

Samme Aften ”Skorstensfeieren”

Saisonen1818

14. Okt ”Bryllupshøitiden”

11. Nov ”Hollænderne”

25. Nov ”Galningen”

Samme Aften ”Wellingtons Uniform”

30. Nov ”Tændrikken”

Samme Aften ”De tre Feil”

9. Des ”Juliane von Linporak”

23. Des ”Sorge uden Nød og Nød uden Sorger”

1819

13. Jan ”Enken og Enkemanden”

26. Jan ”Freias Alter”

Samme Aften ”Hædersdagen”

4. Feb ”Manden af Ord”

12. Martz Den hjemkomne Nabob”

26. Martz ”Saragossas Beleiring”

25. April ”De Vonner og Vanner”

Saisonen 1819

20. Okt ”Erindringen”

3. Nov ”Hjerte og Hovud i Strid”

Samme Aften ”Quaksalverne”

17. Nov ”Falsk Undseelse”

1. Des ”Tulsen”

Samme Aften ”Venner paa Reisen”

22. Des ”Hospitalet”

1820

7. Jan ”Armod og Høimodighed”

18. Feb ”Krigsretten”

27. Feb ”Fruentimmerhaderen”

Martz ”Lystspillet”

19. April ”Menneskehad og Anger”

 

Saisonen 1820

11. Okt ”Epirammet”

27. Okt ”Advocaterne”

……..

1891 Enakterne «Valbygaasen» av Erik Bøgh og «Landsted til salgs» av Albert Millaud, Klubselskabet Foreningen arrangerte og leide lokaler i teateret, DDS stod for forestillingene, fulle hus

1892, den 8. juli, teateret brant ned i den store bybrannen, og DDS mistet alle sine eiendeler, blant annet flere av sine protokoller og dokumenter

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.