Det Dramatiske Selskab har kontor uten kontortid i Kilden, Sjølystveien 2 Kristiansand. 

Kontakt oss via post@dramatiske.no

Selskapet er registrert med organisasjonsnummer 979 691 912

Finn mer informasjon om Selskabet på brreg.no ved å klikke på org. nummeret.

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.