Æresmedlemmer

Det Dramatiske  Selskabet utnevner tidvis æresmedlemmer for god og tro tjeneste for selskapet. 

Her er en oversikt over våre æresmedlemmer og derigjennom sentrale personer i Det Dramatiske Selskab

FULLMEKTIG
HANS ANDREAS OMDAL
Født 1823
Grunnla i 1850 – årene en stor auksjonsforretning
Ca. 1875 tukthusforstander
Medlem av bystyret
Direktør i Sparebanken
Hadde en rekke kommunale verv
1860 kasserer i DDS
1871 – 1891 formann i DDS
6. nov. 1891 utnevnt til DDS’ første æresmedlem
Døde 1906

BANKKASSERER
GOVERT JUSTNES

Født 1857
Ivrig medlem av DDS
Skjenket teateret som ble åpnet i 1895, de to flotte granittsøylene ved hovedinngangen på hjørnet
Formann i DDS  1907 til 1939
Ble utnevnt til selskabets andre æresmedlem ved 150 – årsjubileet i 1937
Døde 1944

SKUESPILLER
DAGNY GUNDERSEN
Født 1886
Gift med den legendariske Emil Gundersen i DDS
Sentralt midtpunkt i byens teaterliv gjennom mange år.
Huskes blant annet som Madam Sørensen i «Baldevins bryllup»
Ble landskjent som «Kristine» i samspill med «størmann Kristiansen og maskinist Tønnessen» i mange fremførelser i radioen
Var ivrig med i Selskabets administrasjon i mange år, og en dyktig instruktør
Ble DDS’ første kvinnelige æresmedlem 1960
Døde 1970

JULIUS HOUGEN

Født 1906
Jurist og radio-journalist
Programredaktør og leder for NRKs avdelingskontor i Kristiansand 1967 – 76
«Stemmen fra Sørlandet» i over 40 år
Var en av initiativtakerne til Visens Venner
Spilte «størmann Kristiansen» i mange sketsjer i radioen
Spilte også «pensjonist Tobias Tønnessen» i radioen sammen med Odd Børretzen
Var levende opptatt av byens teater- og musikkliv
Ble medlem av DDS i 1929 og var 60-årsjubilant i 1989
Var teatersjef 1953 og 1954, dyktig instruktør og skuespiller, og Direksjonsformann 1957 og 1972 – 75
Var med på å konvertere Dramatiskes gamle teatertomt til 8 gratis spilledager og et medlemsrom i det nye teateret i 1976
Ble æresmedlem i 1975
Døde 1993

JØRGEN SKEIE
Født 1919
Arbeidet som tannlege, og var gift med Ingegjerd Sandnes Skjeie, drivkraften i Kristiansand Barne- og Ungdomsteater Hadde stor interesse for teater
Ble medlem av DDS i 1948
Var Direksjonsformann 1976 – 79
Var en viktig miljøskaper som huskes med glede for sin store kaffekjele og oppkuttet julekake fra Dampen
Ble æresmedlem i 1987 i forbindelse med Selskabets 200-årsjubileum
Døde 1996

ØYSTEIN G. DAATLAND
Født 1930
Ble tidlig aktiv i kulturlivet, både i sin fødeby Flekkefjord og i Kristiansand
Ble medlem av DDS i 1975
Var Direksjonsformann 1980 – 87 og hadde hovedansvaret for Selskabets 200-årsjubileum i 1987
Var også en dyktig skuespiller, tekstforfatter og instruktør
Huskes spesielt godt for «pensjonist-sketsjene» som han spilte sammen med Oddleiv Isaksen
Ble æresmedlem i 1995
Døde 2019

ODDLEIV (ODD LEIF) ISAKSEN
Født 1929
Dyktig korsanger som var med i flere operaer og operetter
Ble medlem av DDS i 1977
Har spilt en rekke roller gjennom årene
Gjorde stor lykke i «pensjonist-sketsjene» sammen med Øystein Daatland
Huskes også i rollen som «loslitt, gammel mann» i «Den store fellesbasaren»
Var kasserer fra 1995 til 2012, etter mange år som revisor i Selskabet
Ble æresmedlem i 1999
Døde 2015

INGER JOHANNE MÆSEL
Født 1944
Ble medlem av DDS i 1977
Har innehatt en rekke verv i Selskabet og spilt et utall roller både på scenen og på en rekke arrangementer i Kristiansand
Var som representant for DDS formann i Byspillkomiteen, Byteateret og Kulturens Kontaktutvalg
Spilte i «Den Stundesløse», Kildens åpningsforestilling i 2013, instruert av Bentein Baardson, og i «Anne Franks søsken» av Amalie Nilssen, spilt over 30 ganger i Kilden i 2016
Sammen med Petter Hangeland sikret hun DDS’ rettigheter knyttet til teaterbygningene fra 1895 og 1976, noe som bl.a. tilførte Selskabet eksklusiv disposisjonsrett over et medlemsrom i 5. etasje i Kilden
Ble æresmedlem i 2007

PETTER HANGELAND
Født 1947
Ble medlem i DDS i 1976
Har skrevet en rekke revytekster i DDS, fra 1985 «Åffer e’ det ikke fler’ som spiser komper?» frem til forestillingen «Petter å di» i 2017. Var tekstforfatter (sammen med Asbjørn Arntsen og Pål Repstad) til «Den store fellesbasaren» som DDS fremførte i ni sesonger fra 1999 til 2015.
Har spilt i en rekke roller i DDS sine oppsetninger fra 1979 til 2020.
Var direksjonsmedlem i en lang rekke år.
Sammen med Inger Johanne Mæsel sikret han DDS sine rettigheter knyttet til teaterbygningene fra 1895 og 1976, noe som bl.a. tilførte selskapet eksklusiv disposisjonsrett over et medlemsrom i 5. etasje i Kilden.
Ble æresmedlem i 2013

ØYSTEIN A. CARLSEN
Født 1939
Var allerede som gymnasiast og lærerskoleelev aktiv i amatørteatermiljøet, først i Risør, senere i Kristiansand
Ble medlem av DDS i 1979
Ble teatersjef for første gang i 1983 og satt en rekke år i direksjonen
Har gjennom årene også vært instruktør og en svært dyktig skuespiller i mer enn 40 oppsetninger
Huskes av mange for sitt herlige spill i stum-sketsjen «Biffen» som på mange måter ble hans «signatur-sketsj»
Var med i «Den stundesløse», åpningsforestillingen i Kilden i 2013, instruert av Bentein Baardson
Ble æresmedlem i 2016
Døde  2024

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.