Om Selskabet

Det Dramatiske Selskab i Christianssand ble stiftet i 1787.

Stifteren av Selskabet var Henrik Arnold Thaulow, morfar til de mer berømte Henrik Wergeland og Camilla Collett.

Fra de tidligste historier nevnes disse personer:

Henrik Arnold Thaulow – by-og rådstueskriver, stifteren som lot Selskabet disponere sine hus til fremførelser.

Nicolai Emanuel de Thygeson – stiftamtmann og midtpunkt for atskillige kulturelle aktiviteter.

Nicolai Wergeland – adjunkt og kappelan, dynamisk, energisk og aktiv Eidsvoldsmann som også var formann i Selskabet.

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.