Dette kan bli gøy dere…

Det Dramatiske Selskab i Kristiansand (DDS) har en historie som går tilbake til 1787.

Det regnes som et av de eldste teaterfellesskapene i Norge. Selskapet ble grunnlagt av en gruppe entusiastiske teaterinteresserte borgere i Kristiansand, som ønsket å etablere et fast teatermiljø i byen.

I begynnelsen var DDS et amatørteater som satte opp forestillinger i ulike lokale lokaler og utendørsarenaer. De fremførte både klassiske teaterstykker og nyere verk, og selskapet spilte en viktig rolle i å bringe teaterkunsten til folket i Kristiansand.

Gjennom årene har DDS vært en viktig del av det lokale teatermiljøet, og det har bidratt til å utvikle talenter blant både skuespillere, regissører og scenearbeidere. Selskapet har også vært involvert i samarbeidsprosjekter med andre teatergrupper og kulturinstitusjoner i regionen.

KDS fortsetter sin virksomhet den dag i dag med å sette opp forestillinger og arrangere teateraktiviteter for publikum i Kristiansand og omegn. Selskapet er en viktig del av det kulturelle mangfoldet i byen og bidrar til å holde teatertradisjonen levende i regionen.
(Tekst fra ChatGPT, dvs skrevet av kunstig intelligens)

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.