Sørlandsforfattere

Det finnes en hel del skjønnlitterære sørlandsforfattere fra Norges første skald, Tjodolf av Kvin på 800-tallet og fremover. En sørlandsforfatter er preget av sin landsdel enten ved fødselen eller oppvekst. Det er registrert 148 forfattere, som har skrevet 1500 bøker. 34 av forfatterne er kvinner i følge tall frem til 1999 Kilde: Ingrid Terland Det Dramatiske Selskab har spilt skuespill av en rekke forfattere med tilknytning til Sørlandet, blant annet   Vilhelm Krag , Gabriel Scott, Olaf Benneche, Kåre Zakariassen og Jens Bjørneboe.

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.