Anno Domini

Det Dramatiske Selskab sin historie plassert inn i verdenshistorien.

1776   Den amerikanske uavhengighetserklæring undertegnes

1787

Det Dramatiske Selskab blir stiftet  

1793

Iflg bevart regnskapsprotokoll bestod medlemsmassen av
"29 Fruentimmer" og "41 Mandspersoner"
 

1807

Kristiansand Teater ferdigbygget  

1809

Nicolai Wergeland formann i Direksjonen  
1814   Riksforsamling på Eidsvold

1892

Den store bybrannen, teateret brenner ned  

1895

Teateret er gjenoppbygget
1905   Norges uavhengighet fra Sverige

1907

Govert Justnes valgt til formann i Direksjonen, holder denne posisjonen i 32 år (!)  
1914   Første verdenskrig bryter ut
1945   Andre verdenskrig avsluttes

1963

Teateret stenges, og rives senere

1976

Nytt teater er ferdig bygget og innvies  
2012   Kilden åpner med ny teaterscene
  Selskabet får lokale i Kilden  

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.