De snurrige Fættere eller Testamentet

–  av Enevold Falsen

 

Vi jubilerer med Falsen

 

DET DRAMATISKE SELSKAB FEIRER 220 ÅRSJUBILEUM I ÅR 2007.

Samtidig er det nøyaktig 200 år siden selskabet åpnet dørene til sin og byens aller første teaterbygning. Den lå omtrent der hvor Kongensgate 4 ligger i dag, og selskabet eide og drev dette teateret helt til det ble flammenes rov i den store bybrannen i 1892. Vi føler at vi har lov til å feire, og det gjør vi ved å sette opp en ganske spesiell forestilling på intimscenen ved Agder Teater helt i begynnelsen av november. Det er en eldgammel komedie skrevet av Enevold Falsen med tittelen ”De snorrige Fættere eller Testamentet”. Dette stykket oppførte Det Dramatiske Selskab i 1807, altså samme året som vi åpnet dørene til vårt første teater. Og vi synes selv det er morsomt at vi har klart å få tak i den gamle komedien slik at vi kan presentere den for dagens teaterpublikum. Dette er i sannhet både teaterhistorie og byhistorie!
Tre fettere: Tobi Tørressen, Johannes Riiser Eckholt og Knut Østrådal
Tjenestefolk: Øistein Rosen og Hege Enger
Frua: Inger Johanne Mæsel, samt piken Hege Enger
Kommunikasjon: Tobi Tørressen og Øystein Carlsen
Spradebasse:Knut Østrådal og Inger Johanne Mæsel
Johannes Riiser Eckholt, Inger Johanne Mæsel og Hege Enger

Ps:

 

Enevold de Falsen ble født i København 17. oktober 1755 og døde 16. november 1808 i Oslo, justitiarius i Christiania. Han var far til Christian Magnus Falsen («Grunnlovens far») og kontreadmiral Jørgen Conrad Falsen.

Enevold de Falsen studerte jus ved Universitetet i København. I 1777 flyttet han til Christiania som assessor (dommer) i Overhoffretten. I 1778 skrev han ”De snorrige Fættere eller Testamentet”, en komedie i 2 akter. Den 22. november 1781 giftet han seg med Anna Henrike Petronelle Mathiesen. 31. oktober 1788 ble han justitiarius samme sted.

Etter å ha vært innblandet i en skilsmisseaffære ble han, nærmest som straff sendt til Nordland som lagmann 23. januar 1789. I 1791 dro han tilbake til København for å bli assessor i Høyesterett. Den 12. november 1802 vendte han tilbake til Norge igjen, nå som justitiarius i Akershus Stiftsoverrett.

I 1780-årene forsvarte han bondeføreren Kristian Lofthus i rettssaken etter Lofthusreisingen. Falsen var motstander av dødsstraff, som han mente kun burde brukes mot majestetsforbrytere og opprørere (perduelles) og ikke mot vanlige mordere. Denne mening ga han uttrykk for bl. a. under straffesaken mot giftmordersken Marit Sivertsdatter fra Strinda.

Han ble valgt til medlem av regjeringskommisjonen av 24. august 1807 sammen med prins Christian August og grev Gebhard Moltke.

Falsen ble da redaktør for det offisielle norske tidsskriftet Budstikken, der han agiterte sterkt for patriotismen og appellerte til motstand i krigen med Sverige. Han var en habil forfatter og ble i samtiden vel så kjent for sine litterære produkter som for sin jus.Han var ved sin død leder av Det Dramatiske Selskabs Teater i Christiania.

Enevold de Falsen er gravlagt på Gamle Aker kirkegård i Oslo sentrum. Hver 17. mai nedlegger menigheten krans foran bautaen som er reist i et hjørne av kirkegården, foran Gamle Aker kirkes hovedinngang.

Kilde: Wikipedia

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.