Den store Fellesbasaren – vi var med, på turné

- høsten 2002

Prøve i Venneslahallen

Administrasjon
Wenche Flaa Eieland, Asbjørn Arnsten og Inger Johannne Mæsel

Møtelederen
Einar Leif
Steinar
Linda Siv

 

Vaktmesteren

Gunda Gry
Kurt, tørrlagt
En ung kvinne
En ung mann
En gammel mann
Tante Johanne
Ei spørrende jente

To som bare er
med

 

Stram dame

Harry Lie/Mary Lie

 

 

Øystein Carlsen
Jens Olai Justvik
Reidar Mosland
Tone Mæsel Syvertsen/
Ann Ingrid
Fuglestveit
Torfinn Hamre

Gunhild Langemyr
Per Kullerud
Rita de Frene
Morten Liene
Oddleif Isaksen
Inger Johanne Mæsel
Victoria Brekke Bredesen/
Oda Frøysaa Bech

Britt Skaiaa/Elin Gerrard,
Eva Tønnessen

Turid Langenes

Emil
Brekke Bredesen/Nina Lund Feste

Tre søstre Hege Enger/Ina Marie Brekke
Bredesen/Grethe Bryn/Tone Mæsel Syvertsen
Heptekjerr-jentene 

Beate Møller-Stray, Hege Enger/Ina Marie Brekke
Bredesen/Grethe Bryn/Tone Mæsel Syvertsen, Marianne Skjegstad

Mannskoret Øya Medlemmer av mannskoret «Gaasehud» fra Torridal,
supplert med kor på spillestedene.
Dirigent Ivar Kirkhus
De som bare er med…. Tordis Ravn Olsen, Siren Egeland, Aud Stenberg,
Sigrid Harket, Hilde Kvivik Kvitli, Hanne Sara Søvik Weisser, Tonje
Tellefsen og Regine Egelid
Barnekoret «Smørblomsten» Barn fra Kristiansand og spillestedene
  
Orkesteret Asbjørn Arntsen (piano), Harald Fjelde (gitar
og bass), Knut Djupdal (trekkspill), Ole Petter Ingvaldsen
(trommer) og Reidar Skaaland (Hammond orgel)
  
…og ellers
Inspisienter, teknisk ledelse og scenisk design
 Kristin Søvik og Ole-Bernt Kristoffersen
Fortroppen vurderer gym. salen på Birkeland folkehøskole

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.