Den stundesløse

av ludvig holberg

Den stundesløse 1935

Allerede i 1806 satte Det Dramatiske Selskab opp «Den Stundesløse» av Ludvig Holberg.

Dette bildet er hentet fra en svært vellykket oppsetning i 1935. Fra venstre ser vi ukjent, Einar Keim, Aaslaug Dietrichson som Pernille, Emil Gundersen som Den Stundesløse, ukjent, Dagny Gundersen, Odd Johannesen, ukjent, Annemor Næser og Julius Hougen. De tre skriverne står i bakgrunnen.

Foto via Det Dramatiske Selskab

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.