Det lykkelige valg

av Nils Kjær

Det lykkelige valg 1962

«Det lykkelige valg» av Nils Kjær ble oppført i Kristiansand Teater i 1961.

Foran fra venstre sitter Ingegjerd Sandnes Skjeie (Lavinia), Odd Johansen (Celius), Hedvig Benneche (Anton) og Rudolf Kure Olsen (Skomaker Fingalsen).

Bak fra venstre står Helge Hodne (Statsråd Barkeland), Ole Chr. (Doffen) Vercoe (Julius Sommerblom), Jørgen Skjeie (Broder Solløs), Erling Nodeland (Doktor Onsø), Inger Susanne Wright (Pauline), Bjarne Wattne (Øivind Holt), Mosse Grieg (Maja Paalsbo), Øystein Daatland (Adjunkt Paalsbo), Johan Henrik Brodersen (Pastor Feldtman), Ragnhild Hodne (Petrea Sommerblom) og Karsten Syvertsen (Timiansen).

Foto via Det Dramatiske Selskab

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.