En heirefjær til Generalen

Fritt dramatisert av Kåre Zakariassen etter Vilhelm Krags bok «Heirefjæren»

Øystein Carlsen som Vilhelm Krag

Vilhelm Krag beskriver i sin bok hvordan General Oscar Wergeland nesten kom i krig med Tyskland etter et uanmeldt besøk i Kristiansand av et tysk orlogsfartøy.

Kåre Zakariassen har dramatisert det hele og lar oss få et innblikk i karakteren til general Josef Frans Oscar Wergeland og også dikteren Vilhelm Krag.

 

Odd Leif Isaksen som generalen

Dette er et møte som i virkeligheten aldri kunne kommet i stand, blant annet på grunn av de to personers store aldersforskjell.
Men «avec licensia dramatica…»

Kåre Zachariassen

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.