Flugten fra Tutahaiti

Revy

Revyen «Flugten fra Tutahaiti» som ble satt opp i 1924, ble en dundrende suksess. I revyen betydde utstyret svært mye, og kulissene som var signert arkitekt Wilhelm Reinhardt, fikk svært rosende omtale. Revyen gikk syv ganger, og halvparten av inntektene gikk tradisjonen tro til veldedige formål. 

Stående fra venstre ser vi Einar Keim, Emil Gundersen, Vislie, Ruth Eckhoff-Stephansen, Erling Dahl-Hansen, Olaf Benneche, Dorothea Frøstrup, Sven Brun, Dagny Gundersen, Ingvald Bjørneboe, Johan Brun Moe og Elisabeth Sørensen. Foran sitter «negerkonge» Steffensen og «negerprinsesse» Maja Bjørneboe. På gulvet sitter balletten, blant annet Ruth Kraft, Lillemor Næser og Dix Stabel. Suffløse var Else Pernille Brun, født Krag.

Foto via Det Dramatiske Selskab

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.