Generalens gjestebud

av Kåre Zakariassen

Byspillet «Generalens gjestebud», skrevet av Kåre Zakariassen, ble spilt utendørs i Ravnedalen som en viktig del av 350-årsjubileet for Kristiansand i 1991. Den profesjonelle instruktøren Steinar Berthelsen hadde regien, og Det Dramatiske Selskabs medlemmer fylte en rekke roller og funksjoner i den enormt store produksjonen. Det ble spilt fem utsolgte forestillinger, alle i plask regnvær, og  publikums mottakelse var helt eksepsjonell.

Hovedrollen som Ole Soldat ble spilt av Rune Andersen, og Anne Karin Kaasa var budeie som stod oppe i Ravneheia og lokket på dyrene. Bildet viser med all verdens tydelighet hvor mange som bidro til den fantastiske produksjonen, barn og voksne, soldater til hest, musikkorps, hest og trille, pianist og romanse-sangerinne, for å nevne noen. I pausen ble alle gjestene bevertet med Byspillbrus fra bryggeriet og tolvøres fra Dampen.

Foto via Det Dramatiske Selskab

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.