Himmeluret 1999

- av Gabriel Scott

Himmeluret» er et nådeløst oppgjør med hykleri, smålighet og nyttemoral, den som sier at alt skal lønne seg, at dette rike og spennende livet skal presses inn i en regnskapsbok hvor det eneste som teller er å komme på kredit-siden på bokens siste blad.

Folk venter på dommedag som skal komme og lar seg omvende, ikke bare i pur begeistring eller frykt , men også sånn for sikkerhets skyld. En kan jo bare gå tilbake på etterpå…

 

Det viser seg om igjen at frykt er lettere å spre enn glede. Og Gabriels Scott har lagt sin moralske pekefinger i to av rollefigurene, en tomsing og en alkoholiker, – kristendommen er også kjærlighet og glede.

Rollebesetning «Himmeluret» Brekkekjær Pensjonat, september 1999

Salve Paddetjern – Ole Martin Kyllo

Nella, hans kone – Inger Johanne Mæsel

Theodine, en nabo – Beate Møller-Stray

Broder Daniel, en emissær – Øystein Carlsen

Johanne i døra – Turid Langenes

Gurine på trappa – Eva Tønnessen

En åndssvak – Øistein Rosen

Lars Timiansbakken – Knut Østrådal

Landhandler Andresen – Torfinn Hamre

Urmager Kristensen – Per Kullerid

En pike – Hilde Kvåvik Kalvlk

noen barn og allmue av begge kjønn

Musikk Asbjørn Arntsen

 

Ellers medvirket:

Magnus Midling-Jenssen Gautestad, Vebjørn Enger Karlsen, Lars Christian Nymann Kullerud, Mats Rosen, Morten Rosen, Siren Egeland, Aud Stenberg, Grete Bryn, Inger Holskog, Olav Tønnessen, Alf Mardon Huseth, Alf Gunnar Huseth, Reidar Mosland, Ole-Bernt Kristoffersen.

"Her er et stykke om fjærens lengde, utregnet i mil"

Emmissæren Daniel (Øystein Carlsen) kommer på besøk til ekteparet Salve (Ole Martin Kyllo) og Nella (Inger Johanne Mæsel) , som har besøk av naboen Theodine (Beate Møller-Stray). Han sier at Dommedag nærmer seg, «..fjæren i Himmeluret er gått…»
Han overbeviser dem ved hjelp av noen fantastiske matematiske utregninger fra bok av en amerikansk professor.

"Åssen er det, kan vi ikke synge en salme ?"

Salve blir omvendt og skal ut i uthavna for å omvende alle andre, sammen med sin kone Nella . Han finner frem sine fineste klær … og den bortgjemte salmeboka

"Du driver på fremdeles .."

Den etterhvert omvendte Johanne ( Turid Langenes) forsøker å skremme Landhandleren (Torfinn Hamre) til å omvende seg, uten å lykkes noe særlig. Det eneste hun oppnår er han han bygger opp en stadig større frykt for at enden kommer.

Noe som ender med at han ettergir i alle havna all gjeld !

Lars Timiansbakken (Knut Østrådal) er den som står sterkest imot denne omvendelsen som Salve gjennomfører.

«Jeg har min tro og de har sin tro. Hvorfor kan ikke hver ha sitt og la de andre i fred ?

Hvorfor skal de nøde sin tro på meg – jeg nøder jo ikke min tro på dem….»

"Vil Dere gå så forherdet som Dere er, like lukt i fortapelsen"

Johanne og Gurine (Eva Tønnessen) skjeller ut Lars Timiansbakken for å være helt upåvirket av den vekkelsen som pågår i havna. I stedet går Lars rundt som før og nyter livet , drikker og synger ufine viser.

Og blir aldri omvendt.

Det synges gudelige sanger før dommedag kommer.

Og så synger man:

«De siste tider seg har senket over jorden,

snart rykkes vi i skyen – herlig løst og fri.

Og verden rystes hårdt med drønn av lyn og torden.

Vår ferd i jammerdalens ørken er forbi.

La ingenlunde deg da blende eller friste

så innestengt så slemt du blir i syndens bur.

En dag opprinner snart – den aller, aller siste

når Herren stanser brått sitt eget HIMMELUR.

Er oppgjort ditt bestikk – fins mer som må bekjennes,

si er du rede når deg reisebudet når ?

Kan alt ditt gods og skarn med udelt hjerte brennes ?

Si, har forventning du til avskjedsklokken slår ?»

Tekst/melodi Asbjørn Arntsen 23.03.98

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.