Ingen pappa

Ingen 1949

I 1949 satte Det Dramatiske Selskab opp «Ingen pappa». Det ble spilt hele ti forestillinger. På bildet ser vi Erling Nodeland og Ragnhild Reber. Damen til høyre er ukjent.

Foto via Det Dramatiske Selskab

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.