Kuler i solnedgangen – fra oppstartsmøtet

Westernmusikalkomedien av Klaus Hagerup (tekst) og Egil Kapstad(musikk ) hadde oppstartsmøte 8. februar 2004 på Rosegården. Her er noen bilder fra dette møtet

Regissør Alex Scherpf studerer manus
Ole Geir Feste ser skepstisk ut
Ina Maria Brekke, Tone Mæsel Syversen, Redar Mosland, Mette Midling-Jenssen og Helene Skajaa følger med
En engasjert Ole Martin Kyllo promoterer Jan Fjeldal
24 personer i linedance på Rosegården
Mette Midling-Jenssen, Per Kullerud og Tone Mæsel Syversen er avventende
En litt redd Arne Hadland
Arne Hadland "finner" Knut Østrådal
Hadland, Scherpf, Kyllo og Kullerud

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.