Melodien som ble vekk

av Kjeld Abell

Ensemblet fra "Melodien som ble vekk"

I november 1983 ble Kjeld Abells skuespill «Melodien som ble vekk» oppført på hovedscenen i Kristiansand Teater.  En satiriske komedie om den lille kontormannen Larsen, som leter etter sin livsmelodi og bare finner den igjen da han oppgir sine småborgerlige ambisjoner.

Forestillingen krevde et stort ensemble. 

Bak fra venstre ser vi Astri Kjønås, Ole Martin Kyllo, Wenche K. Liberg, Ole Chr. (Doffen) Vercoe, Linda Netland, Øystein Carlsen, Eva Tønnessen, Gunvor Brekke, Petter Hangeland, Jørgen Skjeie, Oddleiv Isaksen, Anne Ma Usterud, Øystein Daatland og Linda Ring. 

Foran dem sitter Ingegjerd Sandnes Skjeie, Elin Asbjørnsen, Inger Johanne Mæsel, «Gatesangeren» Erling Eldorsen og Vivi Tove Påhlman. Helt foran   sitter Mette Johnsen, Tone Mæsel, Marianne Mæsel og Anne Pedersen.

Foto via Det Dramatiske Selskab

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.