Noahs ark

Noahs ark
«Noahs Ark» skal ha vært en svært god forestilling, spilt en gang mellom 1905 og 1915. På bildet ser vi fra venstre en ukjent gitarist. Så følger tvillingsøstrene Svensen, Siggen (til venstre) ble gift med Theodor Lindboe som var stasjonert her som offiser i perioden 1905-15. I midten dominerer frøken Dorothea Frøstrup som i mange år var en av de bærende krefter i Det Dramatiske Selskab. Til høyre for henne sitter Theodor Lindboe, Dix Stabel og Ingvald Bjørneboe. Foto via Det Dramatiske Selskab

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.