På godfot med H.C

– av Knud Erik Meyer Ibsen

 

Regi, oversettelse og bearbeidelse:
Alex Scherpf

Med:
Medlemmer av Det Dramatiske Selskab:

Grethe Aadland, Rita De Frene, Hege Enger og Nina Lund Feste dekker kvinnerollene, mens de mannlige skuespillerne er
Toby Tørressen, Ole Martin Kyllo, Johannes Riiser Echholt og Steinar Endresen

Foto på denne siden Alex Scherpf

Nina Lund Feste som Line

”En ambisiøs skoleinspektør og teaterentusiast har kuppet den lokale amatørteatergruppa og påtvunget dem navnet «Ei blott til lyst». Han innfører diktatorisk et nytt repertoar og regime, og hyggen uteblir, like ubønnhørlig som at den tradisjonelle drammen ved prøvenes begynnelse ofres på kunstens alter.

Her skal innføres stram disiplin, og ekte teaterkunst skal bli resultatet. Som eneste støttespiller i dette 
humørløse kunstprosjektet har han gruppens unge stjerneskudd, den fagre Line, som lojalt følger sin 
kunstneriske ledestjernes luner og selvopptatte nykker i ett og alt. Men det murrer kraftig i rekkene 
forøvrig, og mytteriet er nærmest uunngåelig. 

Dermed blir det ambisiøse forsøket på å servere den store eventyrfortelleren H.C. Andersen på lette 
verseføtter en heller anstrengt affære. 

Generalprøven er et mareritt og forestillingen en ren katastrofe. Legg så til interne stridigheter i 
ensemblet, smugdrikking, giftige kvinnetunger og en passe dose utroskap i kulissene, så er kvelden 
komplett. 

Glemte vi å si at dette er en komedie? 
I all overflødighet, DET ER DET!!! ”

Ole Martin Kyllo som Holm, butikksjef og inspisient, Rita Mari de Frene som Bente
Steinar Endresen som Kåre, sufflør
Toby Tørressen som Ernst, banksjef
Hege Enger som Ellen, gift med Ernst
Johannes Riiser Echholt som Bjarne, skoleinspektør og instruktør
Grethe Aadland som Erna, dame med nervøst blodsukker

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.