Pukkelen-Verdenspremiere

– av Gabriel Scott

13. – 17. november 2006 spilte Det Dramatiske Selskab i Kristiansand den gamle sørlandskomedien ”Pukkelen” av Gabriel Scott. på biscenen i Agder Teater. Stykket ble spilt i en forkortet utgave, og det er første gang komedien settes opp.

Det er altså en urpremiere.

Handlingen utspiller seg i en småby på Sørlandet og har et fornøyelig persongalleri og lun humor.

– Det har seg slik at nylig avdøde overrettssakfører Gulliksen har testamentert byen hele sin formue. Men testamentet er belagt med en rekke klausuler.

Blant annet ligger det i kortene at pengene skal brukes til byens forskjønnelse, og i den sammenheng skal det lages en statue av en person som har vært opptatt av byens ve og vel og som har sine røtter trygt plantet i byen. Det opprettes et skjønnhetsråd som skal finne en kandidat som er en statue verdig.

Og da begynner viderverdighetene.

Litt fristelse: Fra venstre: Anders Ravn-Nilsen (Organisten ), Knut Østrådal (Salve Skipper), Øistein Rosen (Ihme), Steinar Endresen (Søvrin Pu), Torgny Solheim (Tollkasserer Balken), Ole Martin Kyllo (Jørgen Boff) (Foto: Kristin Søvik)

Mandag 13. november, på premierekvelden, ble publikum invitert til en litterær kafe i forkant av forestillingen. Sted  Haakonsalen på Hotell Norge. Sturla Ertzeid kåserte om Gabriel Scott og Jon Kleveland sang noen av Scotts viser som Kleveland selv har satt melodier til. 

Rollebesetning

Alf, billedhugger – Jan Ø. Fjeldal

Apotekeren – Arne Hadland

Doktor Thorne – Toby Tørressen 

Fru Samsonsen – Toril Ugelstad

Frua – Inger Johanne Mæsel

Gullsmed Kleven – Reidar Mosland

Havnefogden – Øystein Carlsen

Ihme – Øistein Rosen

Jens Prokurator – Johnny Askeland

Jørgen Boff – Ole Martin Kyllo

Kontoristen – Brit Skajaa

Olivia – Rita De Frène

Organisten – Anders Ravn-Nilsen

Reidun – Grethe Aadland

Rørlegger Trondsen – John E. Kvam

Salve Skipper – Knut Østrådal

Signe – Tine Kjellsdottir Hjelmerud

Søvrin Pu – Steinar Endresen

Tollkasserer Balken – Torgny Solheim

Jeg vil ha ordet: Fra venstre: Arne Hadland (Apotekeren), Toby Tørressen (Doktor Thorne), John E. Kvam (Rørlegger Trondsen), Toril Ugelstad (Fru Samsonsen) (Foto: Kristin Søvik)
Kommende svigersønn? Øystein Carlsen (Havnefogden), Jan Ø. Fjeldal ( Alf, billedhugger) og Tine Kjellsdottir Hjelmerud (Signe) (Foto: Kristin Søvik)
Det er to typer pukler.. Tobi Tørressen (Doktor Thorne) og Øystein Carlsen (Havnefogden) (Foto: Kristin Søvik)
Noen må vaske.. Rita De Frène (Olivia)
"Organisten tenker": Anders Ravn-Nilsen i dyp konsentrasjon (Foto: Kristin Søvik)
Hør nå her:Reidar Mosland (Gullsmed Kleven)
Applausmoment Arne Hadland, Øystein Carlsen, Ole Martin Kyllo, Steinar Endresen, Inger Johanne Mæsel, Jan Ø. Fjeldal, Toby Tørressen (Foto: Kristin Søvik)

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.