Pukkelen

DET DRAMATISKE SELSKAB satte høsten 2019 opp en forkortet og omarbeidet versjon av Gabriel Scotts sørlandskomedie » Pukkelen» som tidligere ble vist i 2006.

HANDLINGEN:
En vakker dag i det herrens år 1925 overraskes Kristiansand av et brev. Byen skal skjenkes en stor gave. Et allment forhatt bysbarn har i mange år levd i eksil på en sydhavsøy grunnet stedets «humane skattereglement». Nå har han forlatt sitt jordiske liv, og testamentert hele sin formue til fødebyen.

Gaven skal benyttes til byens forskjønnelse, og nærmere bestemt en statue av en avdød borger som har gjort seg fortjent denne store ære. Et utvidet» skjønnhetsråd», som også etter testators krav skal bestå av kvinner, lander raskt på den respekterte losoldermann Rasmus Damm som sin kandidat for statuen.

Problemene begynner når ett av rådets medlemmer gjør de andre oppmerksom på at Rasmus Damm var pukkelrygget. For skal pukkelen med i forevigelsen? «Kardinalene» samles for å finne en løsning, samtidig splitter problemstillingen den ellers så fredsommelige sørlandsbyen på midten.

TID OG STED
24-27. oktober i Kilden, Multisalen
Forestillingen varer ca. 1 t 15 min

Bearbeidelse: Kristian Landmark
Regi: Kristian Landmark og Johannes Riiser Echholt

Opptelling ved jevnt løp: Johannes Riiser Echholt (stående), Inger Johanne Mæsel, Marit Nodenes Heggland, Jan Erik Heggland, Anne Grete Eikås, Kristin Mosfjell Rosen, Øistein Rosen, Johnny Askeland og Ole Martin Kyllo MMS-foto: Nina Feste Bajraktarevic
Diskusjon med kvinner tilstede MMS-foto: Nina Feste Bajraktarevic
Ungdommen sier sitt, Lise Lilletun Christensen, Johannes Riiser Echholt og Fredrik Landmark MMS-foto: Nina Feste Bajraktarevic

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.