Situasjonens herre

av Vilhelm Krag

Situasjonens herre 1928

I 1928 spilte Det Dramatiske Selskab «Situasjonens herre» av Vilhelm Krag.

Fra venstre ser vi Emil Gundersen som Børre Børresen, Henny Dahl-Hansen som Tulla, Erling Dahl-Hansen som Daniel, Olaf Benneche som Skipper Jochumsen, Dagny Gundersen som Orleanda, Arnar Grindland som Renius, Johan Brun Moe som Mollestad, Einar Keim som Leonard Blidesen og Erling Hegglund som Mr. Eilertsen.
Foto via Det Dramatiske Selskab

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.