Swedenhielms

av hjalmar bergmann

Scenebilde fra «Swedenhielms» av Hjalmar Bergmann som ble oppført av DDS i 1951.

I den venstre gruppen sitter Eva Gullestad, omkranset av Jørgen Skjeie, Erling Nodeland, Lill Hægeland, Eva Steel-Groos og Emil Gundersen.

I den høyre gruppen sitter Ragnhild Reber og Lars Chr. Hægg med Kaare Steel-Groos, og Dagny Gundersen stående ved siden.

Foto via Det Dramatiske Selskab

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.