Verdenstenoren

amerikansk farse

Verdenstenoren 1927

I 1927, like før jul, satte DDS opp den amerikanske farsen «Verdenstenoren». I avisene stod det i etterkant å lese at publikum brølte av latter og at «par-sengene ble tøyet til det ytterste».

Fra venstre ser vi Einar Keim som Signor Monti, Dagny Gundersen som Signora Monti, Henny Dahl-Hansen som Blanche, Emil Gundersen som Harry Hawkins, Erling Dahl-Hansen som Andres Sarkins, Missa Tangvall Olsen som Amanda Sarkins og Maja Bjørneboe som Nora.

Foto via Det Dramatiske Selskab

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.