Vilhelm Krag – en mangfoldig sørlending

Ensemblet "Vilhelm Krag – en mangfoldig sørlending"

«Vilhelm Krag – en mangfoldig sørlending» ble satt opp i november 1991, som et bidrag til feiringen av byens 350-årsjubileum. Her er alle de medvirkende avbildet.

Foran fra venstre ser vi Anette Rosenberg, Gitte Engedal, Rune Andersen, Elin Asbjørnsen, Maja Moi, Oddleiv Isaksen, Inger Johanne Mæsel, Otto Gulowsen, Eva Tønnessen, Åse Lill Rosenberg, Petter Hangeland og Mia Martinsen.

Bak fra venstre står Leiv Torstveit, Eva Moi, Berit Iversen, Astri Kjønås, Olav Brekke, Jan Ivar Fredricksen, Nils Harald Sødal, Turid Stokke Andreassen, Trygve Trædal, Ivar Iversen, Øystein Carlsen, Ivar Anker Nilsen, Erik Sletten, Øystein Daatland, Knut Mæsel, Olav Tønnessen og Preben Isefjær.

Foto via Det Dramatiske Selskab

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.