Himmeluret

- av Gabriel Scott

Himmeluret» av Gabriel Scott er skrevet i 1905. Stykket var første gang på Selskabets repertoar i november 1994. Under instruksjon av Kari Nyutstumo ble det satt opp på hovedscenen på Agder Teater.

I 1998 ble Selskabet bedt av De Internasjonale Kirkefestspill om å oppføre stykket på nytt. Vi tok da på oss å forkorte stykket, fikk Asbjørn Arntsen til å skrive en del sanger til stykket og oppførte det som en del av Kirkefestspillene på Christiansholm Festning i mai 1998.

Vi skrev da

«Dette er et stykke som føyer seg pent inn i Selskabets repertoirpolitikk: det er lokalt, det er morsomt og det har moral.

«Himmeluret» er et nådeløst oppgjør med hykleri, smålighet og nyttemoral, den som sier at alt skal lønne seg, at dette rike og spennende livet skal presses inn i en regnskapsbok hvor det eneste som teller er å komme på kredit-siden på bokens siste blad.

Folk venter på dommedag som skal komme og lar seg omvende, ikke bare i pur begeistring eller frykt , men også sånn for sikkerhets skyld. En kan jo bare gå tilbake på etterpå…

Det viser seg om igjen at frykt er lettere å spre enn glede. Og Gabriels Scott har lagt sin moralske pekefinger i to av rollefigurene, en tomsing og en alkoholiker, – kristendommen er også kjærlighet og glede.

Selv om «Himmeluret» er skrevet så tidlig som i 1905, så forsvarer det sin aktualitet den dag i dag.
sitat slutt.
»

Ole Martin Kyllo, Øystein Carlsen, Inger Johanne Mæsel og Beate Møller-Stray på Brekkekjær Pensjonat.

Deretter ble vi bedt av Gabriel Scott Selskabet om å fremføre stykket i forbindelse med Gabriel Scott-dagene i september 1999. Det var da 125 år siden Gabriel Scotts fødsel.
Stykket ble, i den forkortede versjonen, spilt på Brekkekjær Pensjonat 3. og 5. september 1999, midt i Scotts rike og der hvor han hadde hentet motiver for handlingen i stykket.

Himmeluret 1999 finner du her

Copyright © Det Dramatiske Selskab 2024 | utformet av MJAS.